ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

07.04.2011

Η Κρίση ως Ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα Σήμερα

 Δελτίο Τύπου:
 
 

Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσε την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Συνέδριο με τίτλο: “Η Κρίση ως Ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα Σήμερα”.

Θέμα του συνέδριου ήταν οι προοπτικές των επενδύσεων στην Ελλάδα στην πορεία για την έξοδο από την κρίση. Οι σημερινές δύσκολες συνθήκες δημιουργούν μία σειρά προκλήσεων τόσο για την κυβέρνηση, όσο και τις επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα παρουσιάζουν και σημαντικές ευκαιρίες για εκείνους που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.  Ειδικότερα, θέματα που απασχόλησαν την εκδήλωση ήταν το επενδυτικό περιβάλλον και η εμπειρία των επιχειρήσεων, οι προοπτικές που διαγράφονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα, οι επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και οι προοπτικές των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών και κορυφαία στελέχη από τον ελληνικό και διεθνή επιχειρηματικό χώρο.
 
 

 

 

Πρόσκληση:
Πρόγραμμα:

 

Ομιλίες:
 
 Εναρκτήρια Ομιλία:
 
 
 
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
Panel:
 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
 
Panel:
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕ 
 
Panel:
 

 
 
 Φωτογραφικό Υλικό: