ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2010

Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης

Η έκδοση του παρόντος τόμου βρίσκει την Ελλάδα αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές προκλήσεις, κρίσιμες αναπτυξιακές και παραγωγικές υστερήσεις, σοβαρές ανεπάρκειες στη δημόσια σφαίρα και στις εξωτερικές της διαδράσεις.

 

 
Συγγραφείς:       -Μ. Αλμπάνη-Δ.Κ. Ξενάκης
                            -Γ.Β. Αυγερινός-Ν.Ε. Παπαδάκης
                            -Π. Κορλίρας-Γ. Παπαντωνίου
                            -Κ.Γ. Κούγιας-Χ.Ι. Παρασκευόπουλος
                            -Χ. Κουταλάκης-Θ. Πελαγίδης
                            -Κ.Α. Λάβδας-Ε. Πετράκης
                            -Δ. Λαγός-Β. Ράπανος
                            -Σ. Λαδή-Γ. Στουρνάρας
                            -Θ. Λαζαρίδης-Π.Ι. Τσάκωνας
                            -Ν. Μαραβέγιας-Μ.Ι. Τσινισιζέλης
                            -Μ. Μητσόπουλος-Χ.Κ. Τσούκας
                            -Δ. Νεζερίτης-Κ. Χατζημπίρος
                            -Γ. Νεοφώτιστος-Δ.Ν. Χρυσοχόου
                            -Θ.Π. Ντόκος
 

Εκδόσεις:            ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ (2009)
                           Νικηταρά 2, 106 78, Αθήνα
                           Τηλ.: 210-3822496, 3838020
                          
Fax.: 210-3809150
                           
email: papazisi@otenet.gr
                           
site: www.papazisi.gr

ISBN:                  978-960-02-2304-0

Περίληψη:

Η έκδοση του παρόντος τόμου βρίσκει την Ελλάδα αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές προκλήσεις, κρίσιμες αναπτυξιακές και παραγωγικές υστερήσεις, σοβαρές ανεπάρκειες στη δημόσια σφαίρα και στις εξωτερικές της διαδράσεις. Διαχρονικές προκλήσεις, όπως η οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, οι διαρθρωτικές αλλαγές και ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών του κράτους, αλλά και νέες, όπως η υπέρβαση της κλιμακούμενης οικονομικής κρίσης, η «πράσινη ανάπτυξη» και ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα ανταποκρίνεται στις διεθνείς μεταβολές, καταδεικνύουν την ανάγκη για συγκροτημένες πολιτικές αλλαγής. Στις θεματικές της ανά χείρας μελέτης εντοπίζονται τα εθνικά ελλείμματα και αναζητούνται ρεαλιστικές λύσεις σε προοδευτικές κατευθύνσεις. Τα πεδία μεταρρύθμισης που προσεγγίζονται - από την ελληνική οικονομία και την παγκόσμια κρίση στις απαραίτητες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις του παραγωγικού συστήματος, από την κλιματική αλλαγή στις προϋποθέσεις της «πράσινης» ανάπτυξης και από τις πολιτικές αλλαγής στη δημόσια σφαίρα στην αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας ~ δίνουν στη μελέτη το πρίσμα μιας συνολικής παρέμβασης για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αύριο, ως χώρα, ως κοινωνία και ως πολίτες.
 
 
 
 

 
 Video από την Εκδήλωση: