ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

10.07.2013

Τράπεζες και Ανάκαμψη

Παρουσίαση:
 

Η ελληνική κρίση έχει τρεις αλληλένδετες εστίες, τη δημοσιονομική, τη μακροοικονομική και την τραπεζική, με κάθε μία να ενισχύει και να ανατροφοδοτεί τις άλλες δύο. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν το 2010 για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος αφαίρεσαν  σημαντικά ποσά από την ενεργό ζήτηση, ενισχύοντας την ύφεση, η οποία είχε εκδηλωθεί ήδη από το 2008. Αυτό ανατροφοδότησε το δημοσιονομικό πρόβλημα, υποσκάπτοντας την φοροδοτική ικανότητα και αυξάνοντας την πίεση για κοινωνικές δαπάνες. Η απαξίωση των κρατικών ομολόγων μετέφερε την κρίση στο τραπεζικό σύστημα με τις απώλειες να κλειδώνονται οριστικά με το PSI και την «εθελοντική» επαναγορά. Παράλληλα, η ύφεση και η εσωτερική υποτίμηση οδήγησαν σε κλιμακούμενη αδυναμία του ιδιωτικού τομέα να εξυπηρετήσει τα δάνειά του και, προκειμένου να αποκατασταθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, προστέθηκαν στο δημόσιο χρέος σχεδόν τριάντα μονάδες επί του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίζει να στραγγαλίζει τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας την αδυναμία εξυπηρέτησης των παλιών δανείων.

 
 
 
 
 
Πρόσκληση / Πρόγραμμα / Δελτίο Συμμετοχής: